Το Μάθημα των Θρησκευτικών

Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη: Ἐπιστροφή τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πρός το Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2019-2020

Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη:  Ἐπιστροφή τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πρός το Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2019-2020

Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη: Ἀνακοίνωση σχετικὰ μὲ τὴν Διδασκαλία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2019-2020 

Γιά ἄλλη μιά φορά ἡ σχολική χρονιά ξεκινᾶ μέ ἀναβρασμό στόν ἐκπαιδευτικό κόσμο καθώς συνεχίζεται ἡ παραβίαση τοῦ Συντάγματος καί τῶν δικαιωμάτων τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν ἀναφορικά μέ τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ ἀκυρωθεῖσα ἀπό τήν Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ σχετική ὑπουργική ἀπόφαση Φίλη, παραμένοντας ἴδια καί ἀπαράλλακτη, μετασχηματίστηκε πραξικοπηματικά ἀπό τήν ἀπελθοῦσα Κυβέρνηση σέ ὑπουργική ἀπόφαση Γαβρόγλου ὥστε τεχνικά νά θεωρεῖται νέο πρόγραμμα σπουδῶν καί νά διαλάθει τοῦ ἐλέγχου τῆς Δικαιοσύνης! Πρόκειται γιά τεχνάσματα πού θυμίζουν πρακτικές μικροαπατεώνων καί πού σέ καμία περίπτωση δέν τιμοῦν τούς πολιτικούς θεσμούς τῆς Χώρας μας. Μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή γονεῖς καί θεολόγοι καθηγητές προσέφυγαν ἐκ νέου στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας πού...

στίς 21-9-2018 συζήτησε τήν ὑπόθεση καί ἀναμένεται ἡ ἔκδοση μιᾶς νέας ἀποφάσεως πού θά ἀφορᾶ αὐτήν τήν καταχρηστική καί παράνομη ὑπουργική ἀπόφαση Γαβρόγλου.

Ὅλο αὐτό τό διάστημα ὅμως πλῆθος γονέων καί μαθητῶν εἶχαν τό θάρρος νά ἀντιδράσουν ἔμπρακτα ἀπέναντι σέ αὐτήν τήν παρανομία ἀγνοώντας λεκτικές ἐπιθέσεις, λοιδορίες καί ἐκφοβισμούς ἀπό διάφορους “εἰδικούς”, ἐκπαιδευτικούς καί “προϊσταμένους” πού σκοπός τους ἦταν νά ἐμπεδώσουν τό καθεστώς παρανομίας στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὅπως τό περιγράψαμε παραπάνω. Παιδιά βαθμολογήθηκαν μέ χαμηλό βαθμό γιατί ἀρνήθηκαν νά ἀπεμπολήσουν τό δικαίωμά τους νά λαμβάνουν ὁμολογιακή ἐκπαίδευση. Γονεῖς ἀπειλήθηκαν γιατί ἐπέστρεψαν στό Ὑπουργεῖο τούς φακέλους τῶν Νέων Θρησκευτικῶν ὡς ἀπαράδεκτους. Καθηγητές Θεολόγοι ἀπειλήθηκαν καί σύρθηκαν σέ πειθαρχικά γιατί ἀρνήθηκαν νά παραβιάσουν τόν Ὑπαλληλικό τους ὅρκο καί νά καταπατήσουν τό Σύνταγμα τῆς Χώρας μας. Σέ αὐτούς τούς γονεῖς, σέ αὐτούς τούς καθηγητές καί πρωτίστως σέ αὐτούς τούς μαθητές, τούς μικρούς Ὁμολογητές τῆς ἐποχῆς μας ἀξίζει κάθε ἔπαινος καί εὐχαριστία.

Γιά ἄλλη μιά χρονιά ὅμως θά πρέπει γονεῖς, μαθητές καί καθηγητές νά ἀντιδράσουμε σέ αὐτήν τήν παρανομία, γιά ὅσο ἀκόμη θά διατηρεῖται. Κάνοντας χρήση τοῦ νέου ἐντύπου ἐπιστροφῆς τῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν ἔχουμε τή δυνατότητα νά ἀξιώσουμε τήν μή διδασκαλία τῶν ἀντισυνταγματικῶν προγραμμάτων σπουδῶν.

Ἐπιπλέον ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη θά ἔχει διαθέσιμα στήν ἱστοσελίδα της σχολικά ἐγχειρίδια ἀπό παρελθόντα ἔτη γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὥστε οἱ μαθητές νά μποροῦν νά ἀποκαταστήσουν ἀποτελεσματικά τίς ἐλλείψεις πού παρουσιάζονται ἀπό τήν ἐφαρμογή τῶν ἀντισυνταγματικῶν προγραμμάτων σπουδῶν. Πρόκειται γιά σχολικά ἐγχειρίδια πού προέρχονται ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ ΙΕΠ τά ὁποῖα μποροῦν νά ἐκτυπώσουν ἐλεύθερα ἐάν τό ἐπιθυμοῦν.

Τέλος, ἀπευθυνόμαστε στή νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τῆς ζητοῦμε νά παύσει νά ἀνέχεται αὐτές τίς ντροπιαστικές γιά τό νομικό πολιτισμό τῆς Χώρας μας πρακτικές τῶν προκατόχων της. Ἡ πρόσφατη λαϊκή ἐντολή πού ἔλαβαν εἶναι καταδικαστική γιά τούς ὑπαιτίους καί σαφής γιά τό τί πρέπει νά γίνει.

Παρατίθεται: Ὑπόδειγμα ἐπιστολῆς γιά ἐπιστροφή τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πρός το Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν:

 

τέλος σχολίων

ΠΕΘ
©2008-2024 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Με την διαφύλαξη κάθε δικαιώματος που ο νόμος ορίζει.