Εκπαιδευτικά Νέα

Διαβλητές(;) Διαδικασίες στην Επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Διαβλητές(;) Διαδικασίες στην Επιλογή  Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε ταχύτατα σε εφαρμογή του νόμου 4547, που ψηφίστηκε στη Βουλή, με τη μορφή του επείγοντος στις 7 Ιουνίου 2018 και περιελάμβανε την επιλογή  στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, κατά κλάδο και Περιφερειακή Διεύθυνση, σε αντικατάσταση ουσιαστικά των Σχολικών Συμβούλων.

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει, όμως, από αυτή την εσπευσμένη εφαρμογή του νέου αυτού θεσμού καθώς και την αντικειμενικότητα της όλης διαδικασίας για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου αναδεικνύουν, εκτός των άλλων και μία περίπτωση απόρριψης υποψηφίου στην Α΄ φάση της επιλογής, λόγω έλλειψης στο φάκελό του ενός απαραίτητου από την Προκήρυξη δικαιολογητικού και ένταξής του στη Β΄φάση της επιλογής, πιθανόν λόγω αποδοχής(;) από το Συμβούλιο Επιλογής του εκπρόθεσμου δικαιολογητικού, μια διαδικασία  που προβληματίζει και θέτει τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Eίναι αξιόπιστη η διαδικασία επιλογής των νέων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, όταν, για παράδειγμα, ένα Συμβούλιο Επιλογής υποψηφίων ΣΕΕ (Κρήτης) δέχτηκε εκ των υστέρων την κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών υποψηφίου, τη στιγμή που διάταξη της Προκήρυξης των συγκεκριμένων θέσεων ευθύνης, ρητά, απαγορεύει  την εκ των υστέρων κατάθεση -και επομένως αποδοχή - δικαιολογητικών;
  2. Αν έστω και ένας υποψήφιος καταφέρει, εκ των υστέρων, να υποβάλλει δικαιολογητικά, όπως στην προειρημένη περίπτωση, -στην οποία σημειωτέον μάλιστα, η αποδοχή της υποβολής εκ των υστέρων δικαιολογητικών αναδεικνύει τον υποψήφιο και ως επιτυχόντα της διαδικασίας-  τότε, γιατί να μην το δικαιούνται αυτό το ευεργέτημα και όλοι οι άλλοι υποψήφιοι σε όλη τη χώρα; Που είναι στην προκειμένη περίπτωση η ισονομία και οι ίσες ευκαιρίες προς όλους τους διαγωνιζόμενους;

Για όλους τους ως άνω λόγους συνταγματικής τάξης, νομιμότητας και ισονομίας, πρέπει να ενεργήσουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα πράττοντας το δέον για την αποκατάσταση του δικαίου και όλα αυτά πέραν της τυχόν ποινικής ευθύνης που μπορεί να ανακύψει.

τέλος σχολίων

ΠΕΘ
©2008-2024 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Με την διαφύλαξη κάθε δικαιώματος που ο νόμος ορίζει.