Ανακοινώσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΘ 2024 (Οδηγίες και ψηφοδέλτιο)

Προς τα Μέλη της Π.Ε.Θ.

 

            Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Μετά από δύο χρόνια, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ενώσεώς μας, ήλθε ο καιρός των  Αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Αυτές ορίστηκαν από το ΔΣ να γίνουν στις 24 Μαρτίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 – 14:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας, στις 31 Μαρτίου 2024, επίσης ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα (στα γραφεία της Ενώσεώς μας, Χαλκοκονδύλη 37, 3ος όροφος). Η τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα και ημέρα.

Συνάδελφοι/φισσες, στηρίξτε με την ενεργό συμμετοχή σας, τους αγώνες της ΠΕΘ. Στηρίζοντας την ΠΕΘ, στηρίζετε το ορθόδοξο μάθημα των Θρησκευτικών, που συνδέεται άμεσα με τη διδασκαλία της ορθόδοξης παραδόσεώς μας στα παιδιά μας, με βάση τις ορθόδοξες σπουδές που κάναμε όλοι μας στις Ορθόδοξες Θεολογικές μας Σχολές, από τις οποίες αποφοιτήσαμε.

Η επαγρύπνηση της ΠΕΘ είναι αναγκαία, καθώς οι συνεχείς και πολυμέτωπες επιθέσεις, που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό,  εναντίον της ορθόδοξης εκκλησιαστικής παραδόσεως, δεν αφήνουν ανεπηρέαστη και τη διδασκαλία του Μαθήματός μας.

 Υπάρχει ανάγκη, επίσης, για άμεσες παρεμβάσεις του ΔΣ, όποτε χρειαστεί, προκειμένου να συμπαρασταθούμε σε περιπτώσεις συναδέλφων, που έχουν κάποιες δυσκολίες στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πολλή σημαντική  θεωρείται η εγρήγορση και η αγωνιστική ετοιμότητα της ΠΕΘ, ως προς την αναμενόμενη έγκριση και εισαγωγή στα Σχολεία των νέων Βιβλίων του Μαθήματός μας, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έτσι ώστε να εφαρμόζεται στα σχολεία το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών,  στο πλαίσιο που έχει οριστεί με τις πρόσφατες  Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) (υπ. αρ. 1749 & 1750 του 2019).

Υπενθυμίζουμε κάποια από τα κύρια σημεία των Αποφάσεων του ΣτΕ, που καθορίζουν, τελεσίδικα πλέον, τη διδασκαλία των Θρησκευτικών, με την εφαρμογή των οποίων, θα αναπτύσσεται, με θεολογική πληρότητα και συνέπεια αλλά και με κάθε παιδαγωγική δεοντολογία, η Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση των ορθοδόξων μαθητών:

 1. «Ως ανάπτυξη της «θρησκευτικής συνείδησης» νοείται η «ανάπτυξη ορθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως (βλ. ΣτΕ, 660, 926/2018 Ολομ., 2176/1998 και 3356/1995)».
 2. Ως «ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκευτικής συνείδησης», κατά τα ανωτέρω, νοείται η εμπέδωση και ενίσχυση της συγκεκριμένης αυτής θρησκευτικής συνειδήσεως των μαθητών, με τη διδασκαλία των δογμάτων, ηθικών αξιών και παραδόσεων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, ως εκ τούτου δε, αφορά αποκλειστικά, τους μαθητές, οι οποίοι, ανήκοντες στην κατά τα άνω πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ασπάζονται το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα» (Βλ. ΣτΕ, 1749 & 1750 του 2019).
 3. Ως αποστολή της Παιδείας, η, υπό την προεκτεθείσα έννοια, «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του Κράτους, επιτελείται δε, κυρίως, με τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, το οποίο, για να υπηρετεί τον εν λόγω σκοπό, πρέπει να διδάσκεται επί ικανό αριθμό ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως (βλ. ΣτΕ, 660, 926/2018 Ολομ., 2176/1998,7μ., 3356/1995), να μην υποβαθμίζεται, κατά την διδασκαλία και την εξέταση, σε σχέση με άλλα μαθήματα και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε, με σαφήνεια και πληρότητα, τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, χωρίς να προκαλεί σύγχυση με τη διδασκαλία άλλων δογμάτων και θρησκειών (βλ. ΣτΕ, 660,926/2018 Ολομ.). Το κυριότερο μέσο, με το οποίο -εκτός άλλων (προσευχή, εκκλησιασμός)- υπηρετείται ο ανωτέρω συνταγματικός σκοπός είναι η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών (βλ. ΣτΕ 660,926/2018 Ολομ.).

Αυτές οι Αποφάσεις του ΣτΕ δικαιώνουν τα διαχρονικά αιτήματα και τους αγώνες της ΠΕΘ, δείχνει όμως και την έκβαση του καλού αγώνα της πίστεως, με την οποία κινείται πάντοτε η Ένωσή μας, που είναι ανάγκη να συνεχίζεται, ταπεινά και συντεταγμένα, σε συνεργασία τόσο με την Εκκλησία μας, όσο και με άλλες ορθόδοξες χριστιανικές Ενώσεις, Σωματεία και Φορείς.

Να μνημονεύσουμε, ευγνωμόνως, την πολλή σημαντική παρέμβαση της Εκκλησίας μας, για την έκβαση τριών Αποφάσεων του ΣτΕ (καλοκαίρι του 2023) για το θέμα των Απαλλαγών. Η Εκκλησία παρενέβη, επειδή οι Άθεοι είχαν προσφύγει στο ΣτΕ και ζητούσαν, εκτός των άλλων, το δικαίωμα Απαλλαγών από το Μάθημά μας, όχι μόνον των μη Ορθοδόξων αλλά και των Ορθοδόξων Μαθητών, με άλλα λόγια, επιδίωκαν να γίνει το Μάθημά μας ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ. Η Εκκλησία μας παρενέβη, εύστοχα και δυναμικά, ως έχουσα έννομο συμφέρον, με βάση τον Καταστατικό της Χάρτη, με αποτέλεσμα να απορριφθούν τα αιτήματα των Αθέων.

Είναι ανάγκη, επομένως, να είμαστε ενωμένοι και συσπειρωμένοι κληρικοί και λαϊκοί, διορισμένοι και αδιόριστοι Θεολόγοι στην Ένωσή μας, καθώς η ΠΕΘ

 • Οργανώνει δράσεις υπέρ του Μαθήματος και των Θεολόγων καθηγητών, ιδιαίτερα, μάλιστα, για την αύξηση του αριθμού διορισμών και την κάλυψη των κενών θέσεων σε όλη τη χώρα.
 • Διεκδικεί τον διορισμό των Θεολόγων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, γνωρίζοντας την ανύπαρκτη ή πλημμελή διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στην πλειονότητα των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας, καθώς εντάσσουν μεν το Μάθημα στο ημερήσιο σχολικό Πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Νόμο, αλλά, στη συνέχεια, αφήνουν τα παιδιά, χωρίς διδασκαλία και, συνεπώς, ανάπηρα στη θρησκευτική τους ανάπτυξη.
 • Αγωνίζεται, με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, για τον ορθόδοξο χαρακτήρα του μαθήματός μας, το περιεχόμενο, τις ώρες διδασκαλίας του, τις απαλλαγές, που αφορούν στο μάθημά μας και την πληρότητα της διδασκαλίας του.
 • Διεκδικεί, δικαίως, τη διδασκαλία της Ιστορίας και της Αγωγής του Πολίτη, ως Α’ ανάθεση διδασκαλίας για συμπλήρωση ωραρίου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
 • Δυναμώνει την παρουσία της και τη δημοσιοποίηση των θεολογικών θέσεων, στα ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ, ομολογώντας, έτσι, τις αλήθειες της πίστεως και της παραδόσεώς μας, για όλα τα επίκαιρα θέματα, που αφορούν στην Ορθοδοξία.
 • Οργανώνει Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια, Ημερίδες και Διαλέξεις, για τη Θεολογική, επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των μελών μας.

 

Συνάδελφοι/ισσες, η ΠΕΘ χρειάζεται και τη δική σας συνδρομή, για να μπορεί να συνεχίζει το αγωνιστικό της φρόνημα, που, με συνέπεια, συνεχίζει, από την ίδρυσή της, το 1951 έως σήμερα.

Οι αγώνες κερδίζονται με Πίστη, με Προσευχή αλλά και με πνεύμα ενότητας και συλλογικότητας, στη βάση της κοινής μας Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Παραδόσεως.

Μην αμελούμε: Ενισχύοντας την ΠΕΘ, ενισχύουμε τη δική μας φωνή.

Στηρίζουμε και ενδυναμώνουμε την Ένωσή μας - Ψηφίζουμε στις προσεχείς εκλογές την 31η  Μαρτίου του 2024.

 

Για να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο όλων μας είναι ανάγκη να εγγραφούμε στην Ένωση και να ψηφίσουμε. Τα παλαιότερα μέλη χρειάζεται να έχουμε πληρώσει, τουλάχιστον τις συνδρομές μας των δύο τελευταίων ετών 2022 και 2023.

Επίσης, παρακαλούμε όσους διαθέτετουν e-mail, να το γνωρίσουν, άμεσα, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ΠΕΘ: info@petheol.gr

Συνοδευτικά, σας στέλνουμε: 1) την Πρόσκληση, 2) το Ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων σε ξεχωριστό αρχείο, το οποίο θα σταυρώσετε και θα μας το αποστείλετε στον εσωτερικό φάκελο, 3) τον πίνακα βιογραφικών στοιχείων των υποψηφίων 4) το κείμενο του άρθρου 9 του Καταστατικού μας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οδηγίες για να ψηφίσουμε από μακριά:

Όσοι δεν θα είμαστε στη Γ. Συνέλευση, η οποία, τα τελευταία χρόνια, λόγω μη απαρτίας γίνεται, όχι την πρώτη Κυριακή (δηλαδή τώρα 24 Μαρτίου) αλλά την επόμενη Κυριακή 31 Μαρτίου:

α) Εκτυπώνουμε το αρχείο που έχει το ψηφοδέλτιο

β) Βάζουμε όσους σταυρούς θέλουμε από 1-9 για το Διοικητικό Συμβούλιο και από 1-3 στο Εποπτικό Συμβούλιο αριστερά πριν το όνομα επιλογής μας και όχι μετά το όνομα

γ) Διπλώνουμε το Ψηφοδέλτιο και το βάζουμε σε ένα λευκό μικρό φάκελο και κλίνουμε το φάκελο

δ) Βάζουμε το κλειστό μικρό φάκελο σε ένα μεγαλύτερο λευκό φάκελο και το κλείνουμε γράφοντας το πλήρες ονοματεπώνυμό μας αριστερά ως Αποστολέα και δεξιά τον παραλήπτη, δηλαδή την ΠΕΘ:

Προς την  Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, Χαλκοκονδύλη 37,  ΤΚ 10432 Αθήνα

ε) Στέλνουμε με συστημένο το Φάκελο ή και με απλή Επιστολή

στ) Να προσέξουμε την ημερομηνία αποστολής του ψηφοδελτίου μας, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν ενωρίτερα από τις Εκλογές, για να μπορέσει να φτάσει εγκαίρως.

ζ) Την ημέρα των εκλογών (31 Μαρτίου), η Εφορευτική επιτροπή των Εκλογών ανοίγει το μεγάλο φάκελο και ρίχνει στην κλειστή κάλπη το μικρό φάκελο, που περιέχει το ψηφοδέλτιό μας, έτσι ώστε να διατηρείται η μυστικότητα της ψήφου.

η) Δεν πρέπει να παραλείψουμε να στείλουμε τη συνδρομή μας στην ΠΕΘ, διότι μόνον τα ταμειακώς ενήμερα μέλη δικαιούνται να ψηφίζουν

 

 

  Βιογραφικά  στοιχεία  των υποψηφίων

για τις αρχαιρεσίες του Μαρτίου 2024

 

α) Υποψήφιοι Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Αβαγιάννης Σταύρος του Ευστρατίου, δρ Θεολογιας: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.
 2. Αλεξανδρή Αικατερίνη του Θωμά: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.

3. Ανέστη Αρχοντούλα του Νικολάου: Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. Έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών. Έντεκα (11) έτη, Διευθύντρια σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, ιστορικού, θεολογικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού και νομικού περιεχομένου και έχει γράψει έντεκα (11) βιβλία με το ανωτέρω περιεχόμενο. Ασχολείται με την ιστορική έρευνα των ιερών Ναών & ιερών Μονών της πατρίδας μας.

4. π. Αργυρόπουλος Χρήστος του Ανδρέα: Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών». Προπτυχιακός φοιτητής στο ΕΚΠΑ - Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής.

 1. Βογιατζάκη Μαρία του Ηλία: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.
 2. Γκουρβέλος Παναγιώτης του Νικολάου: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.

7. Κάτσενος Θεοδόσιος του Απόστολου: Πτυχιούχος Θεολογίας, Διπλωματούχος Βυζαντινής Μουσικής, Master Ενεργειακής Επιχείρησης, Στέλεχος ΔΕΗ Α.Ε., Α’ Αντιπρόεδρος Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ. Περιοδική Αρθρογραφία σε περιοδικά και ιστοσελίδες με θέματα Εκπαίδευσης Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εκκλησίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Αγαστή συνεργασία με παλαιότερους Προέδρους της ΠΕΘ (κ.κ. Μπάκο και Σπαλιώρα) για την αναγνώριση των πτυχιούχων Θεολόγων που υπηρετούν στη ΔΕΗ και την ένταξη τους στην Επιστημονική Κατηγορία Προσωπικού.

 1. π. Κρητικός Ελευθέριος – Ιερόθεος του Νικήτα: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.
 2. Μουρκογιάννη Ελένη του Δημητρίου: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.
 3. Μπεϊνάς Ιωάννης του Θεμιστοκλή: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.
 4. Μπράνγκ Βάλτερ – Λέο του Χούμπερτ δρ Θεολογίας: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.
 5. Μυλωνάς Θεοφάνης του Σταύρου, Βιολόγος (BSc, MSc), Θεολόγος, Εκπαιδευτικός ΠΕ01 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 6. Παγκράτης Παύλος του Κωνσταντίνου: Πήρε το Πτυχία Το 1988 λαμ από το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ το 1988. Το 1999 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμά του στον Κλάδο Συστηματικής Θεολογίας, Τομέα Ιστορίας Δόγματος Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.

Από το 1996 υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής Δ/θμιας Εκπαίδευσης, από το 2002 ως Μόνιμος Εκπαιδευτικός και από το 2014 έως σήμερα, ως Διευθυντής στο Γυμνάσιο Βουνάργου στον Πύργο Ηλείας.

Διετέλεσε, επί σειρά ετών, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Πολυτέκνων Πύργου και Περιχώρων.

Από το 2006 υπηρέτησε, ως Γραμματέας και από το 2020 ως Πρόεδρος του Παραρτήματος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων Ν. Ηλείας.

 Συμμετείχε στην διοργάνωση πολλών τοπικών και Πανελληνίων Συνεδρίων με διακεκριμένους ομιλητές και θεματολογία θεολογικού, ιστορικού, παιδαγωγικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος, είτε ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής, είτε ως εισηγητής .

 Αρθρογραφεί στον τοπικό τύπο, σχολιάζοντας θέματα της επικαιρότητας, πάντοτε όμως, μέσα στα ιστορικοθεολογικά πλαίσια, που είναι η ειδικότητα του, ή και ως εν ενεργεία παιδαγωγός.

Είναι υπεύθυνος Ραδιοφωνικής εκπομπής θεολογικού περιεχομένου  στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ι. Μ. Ηλείας

 • Συνεργάτης της Ι. Μ. Ηλείας, με κηρυγματική δράση, ομιλίες, διαλέξεις σε Ιερατικές συνάξεις, τοπικούς Συλλόγους, Κατασκηνώσεις κλπ.
 • Συμμετέχει σε τηλεοπτικές εκπομπές των τοπικών ΜΜΕ που αναφέρονται σε θεολογικά, ιστορικά και κοινωνικά θέματα.
 • Ασχολείται με την τέχνη της Αγιογραφίας και την τέχνη του στατικού μοντελισμού.
 1. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος του Γεωργίου: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.
 2. Πέτρου Αθανάσιος του Πέτρου: Είναι Απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακός φοιτητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με ειδίκευση στη Παιδαγωγική. Συντονιστής - παρουσιαστής σε διαδικτυακό κανάλι petroutv.youtube.com - (Πνευματικές αναζητήσεις), Καθηγητής σε εθελοντική ενισχυτική διδασκαλία στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
 3. Ρεράκης Ηρακλής του Ματθαίου, Καθηγητής Θεολογικής ΑΠΘ: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.
 4. Τράκας Παναγιώτης του Χρήστου: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.

18. Τσιγγέλης Θεοφάνης του Ευαγγέλου: Πτυχιούχος Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Mr Κανονικού Δικαίου, πτυχιούχος της σχολής Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης.

 1. Χωματάς Ευθύμιος του Θεοχάρη: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.

 

 

β) Υποψήφιοι Εποπτικού Συμβουλίου

 1. Γράβαλος Φώτιος του Χρήστου: Κατάγεται από τη Φθιώτιδα  και υπηρετεί ως αναπληρωτής στη Δευτεροβάθμια Σάμου.
 2. π. Λόντος Σπυρίδων του Νικολάου: Είναι απόφοιτος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και του Ποιμαντικού Τμήματος (νυν Κοινωνικής Θεολογίας) της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έλαβε Ειδικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως (Master) στις Βιβλικές Σπουδές και εκπονεί διδακτορική διατριβή ως υποψήφιος Διδάκτωρ του Ερμηνευτικού τομέα του Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α. Χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος το 1997 και απο τον Ιούλιο του 2019 διορίσθηκε τακτικός Εφημέριος και Πρόεδρος του Εκκλησ. Συμβουλίου και του Φιλοπτώχου Ταμείου του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Ιλισσού.Ειναι συγγραφέας και εχει λάβει μέρος, ενίοτε και με εισηγήσεις, σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
 3. Μαντζουράνης Βασίλειος του Ασημάκη: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.
 4. Τσαγκάρης Παναγιώτης του Προκοπίου: Δεν υπέβαλε βιογραφικό.

 

 

Άρθρο 9 του ισχύοντος Καταστατικού της ΠΕΘ

Όργανα Διοικήσεως

Την Ένωσιν διοικεί εννεαμελές Συμβούλιον, εκλεγόμενον ανά διετίαν, κατόπιν εκλογών ενεργούμενων εντός του μηνός Νοεμβρίου εκ των εν τη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης υπηρετούντων ή κατοικούντων μελών και τριμελές Εποπτικόν Συμβούλιον. Κατά τας αρχαιρεσίας εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη δια το Διοικητικόν Συμβούλιον και εν δια το Εποπτικόν Συμβούλιον εκ των κατά σειράν ψήφων επιλαχόντων.

Εις την εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας λαμβάνουσι μέρος όλα τα μέλη της Ενώσεως, τα μεν παρόντα δι' ιδιοχείρου παραδόσεως των ψηφοδελτίων των εις την οριζομένην υπό της Γενικής Συνελεύσεως Εφορευτικήν Επιτροπήν, τα δε απόντα δια ψηφοδελτίων αποστελλομένων επί αποδείξει εις τον Γενικόν Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της προτεραίας των εκλογών. Τα ψηφοδέλτια εγκλείονται εντός μικρού φακέλου, επί του οποίου ουδέν απολύτως αναγράφεται, και ο όποιος τίθεται εντός μεγαλυτέρου επί του οποίου αναγράφεται, πλην της διευθύνσεως του παραλήπτου Γενικού Γραμματέως, το ονοματεπώνυμον του αποστολέως ψηφοφόρου και του Γυμνασίου, εις ο ούτος υπηρετεί και η ένδειξις «Ψηφοδέλτιον».

Οι υποψήφιοι δια το Διοικητικόν Συμβούλιον ως και δια το Εποπτικόν Συμβούλιον ανακοινούνται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μήνα προ των εκλογών.

Προς τούτο πρέπει να υποβάλουν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον γραπτήν αίτησιν υποψηφιότητας ή να προταθούν υπό είκοσι (20) τουλάχιστον μελών κατά το μήνα Σεπτέμβριον του έτους διεξαγωγής των εκλογών.

Ο πίναξ των υποψηφίων ανακοινούται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου προς πάντα τα μέλη της Ενώσεως δια της Ιστοσελίδας μας ή άλλως πως. Οι τυχόν καταρτίσαντες συνδυασμούς δύνανται να ανακοινώσουν τούτους εις τα μέλη της Ενώσεως μας και ιδιωτικώς χρησιμοποιούντες προς τούτο και τους εν τοις γραφείοις της Ενώσεως υπάρχοντας καταλόγους.

Παν μέλος του Δ. Συμβουλίου θεωρείται ως παραιτηθέν και αντικαθίσταται δια του πλειοψηφούντος αναπληρωματικού, α) εάν υποβάλη εγγράφως την παραίτησίν του, β) εάν απουσιάση επί τρεις συνεχείς συνεδρίας αδικαιολογήτως, και γ) εάν δι' οιονδήποτε άλλον λόγον αποβάλη την ιδιότητα του μέλους.

Υποσημειώσεις

1.                Στο φάκελο της ψηφοφορίας, ο ψηφοφόρος αν δεν υπηρετεί σε Γυμνάσιο ή Λύκειο ή άλλο τύπο σχολείου, να αναγράψει την ιδιότητά του και την υπηρεσία στην οποία υπηρετεί (συνταξιούχος, αδιόριστος, ναός, δημόσιο, ιδιωτική υπηρεσία καθώς και την διεύθυνση κατοικίας του) Επίσης να αναγράψει.

2.                Οι συνάδελφοι μπορούν να ψηφίσουν από 1 μέχρι και 9 υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και από 1 μέχρι και 3 για το Εποπτικό Συμβούλιο.

3.                Οι διαμένοντες στην ίδια διεύθυνση, πρέπει να αποστείλουν το ψηφοδέλτιο των με ιδιαίτερο φάκελο ο καθένας (αδελφοί της ιδίας Μονής  ή Αδελφοτήτων ή σύζυγοι).

 

                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Καλούνται τα μέλη της «Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων» σε Διαδικτυακή τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 24 Μαρτίου ώρα 11.00 και, σε περίπτωση μη απαρτίας, την Κυριακή στις 31 Μαρτίου την ίδια ώρα. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ και του Εποπτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν στις 31 Μαρτίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 – 14:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας (στη Γενική Συνέλευση της 24ης  Μαρτίου), θα πραγματοποιηθούν  στις 31 Μαρτίου 2024 (στα γραφεία της Ενώσεώς μας, Χαλκοκονδύλη 37, 3ος όροφος), επίσης ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα με θέματα:

1. Απολογισμός έργου απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση Απολογισμού οικονομικής περιόδου 2022-2023.

3. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικής περιόδου 2023-2024.

4. Παν προτεινόμενον θέμα.

5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και εκλογή  της Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τη διαδικασία των εκλογών στην ΠΕΘ.

Αθήνα 1-3-2024

Για το ΔΣ της ΠΕΘ

Ο Πρόεδρος

Ηρακλής Ρεράκης

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Η Γενική Γραμματέας

Γιολάντα Σίσκου

Ε.ΔΙ.Π. Θεολογίας ΑΠΘ

ΠΕΘ
©2008-2024 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Με την διαφύλαξη κάθε δικαιώματος που ο νόμος ορίζει.