Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Το μάθημα των Θρησκευτικών στην προεκλογική επικαιρότητα!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το μάθημα των Θρησκευτικών στην προεκλογική επικαιρότητα!

Στην προεκλογική επικαιρότητα αναδείχτηκε εμφαντικά μέσα από την εικονογράφηση του Βιβλίου  Θρησκευτικών της Γ΄ Δημοτικού, το πρόβλημα  που έχει δημιουργηθεί στο μάθημα των Θρησκευτικών μέσα από τις μεθοδεύσεις συγκεκριμένων προσώπων του πολιτικού, θεολογικού και εκκλησιαστικού χώρου, τα οποία διαχειρίζονται, επί μακρόν χρόνο, το θέμα της επιλογής της σχολικής ύλης του μαθήματος και, γενικά, τα θέματα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής σύμφωνα με τη δική τους προσωπική ή ιδεολογική αντίληψη,  χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την παιδαγωγική επιστήμη, την ορθόδοξη  θεολογία και τις συνταγματικές επιταγές.

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι τα σημερινά Βιβλία των Θρησκευτικών που είναι αντισυνταγματικά μη θεολογικά και μη παιδαγωγικά, διδάσκονται από το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ, στο σχολείο, εγκρίθηκαν και δημοσιεύτηκαν από τους κ. Φίλη και κ. Γαβρόγλου, ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως μη νόμιμα, μη θεολογικά και μη παιδαγωγικά και παρά ταύτα η υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως και ο μόνιμος(;) πλέον επί (12) δώδεκα συναπτά έτη,  Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλαντζής, αντί να τα απομακρύνουν άμεσα από τα σχολείου τα διατήρησαν σε ισχύ, ελαφρώς διορθωμένα, συνεχίζοντας να συνεργάζονται συνεχώς και άριστα με την αποτυχημένη συγγραφική θεολογική ομάδα, το έργο της οποίας απέρριψε ο Αρχιεπίσκοπος και κατήργησε το ΣτΕ!

Η παραπάνω συγγραφική θεολογική ομάδα, μέσα από την αυλή των υπουργών Φίλη –Γαβρόγλου – Κεραμέως συνεχίζουν να εργάζονται αρμοδίως, αφενός, για να βρουν τρόπο ή ευκαιρία επανεισαγωγής των ακυρωμένων από το ΣτΕ Βιβλίων τους στα σχολεία, αφετέρου για την αναβίωση της ύλης τους, καθώς, ενεπλάκησαν ξανά στη συγγραφή των νέων Προγραμμάτων 2021 και προβλέπεται η εμπλοκή τους στη συγγραφή και στην επιλογή των νέων Βιβλίων Θρησκευτικών, με τη συνδρομή πάντοτε της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Να σημειώσουμε επίσης, ότι η κ. Κεραμέως, παρά τις πολλές και συνεχείς επί (4) χρόνια προσπάθειες της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ), δεν καταδέχτηκε να συναντήσει τους εκπροσώπους της.

Εκτός αυτού, η ΠΕΘ αναμένει, ευελπιστώντας όχι μάταια, τις θέσεις των κομμάτων όχι μόνο επί των οικονομικών και άλλων θεμάτων της καθημερινότητας αλλά και επί των πνευματικών θεμάτων που άπτονται της υπαρξιακής δομής των Ελλήνων και της ιδιοσυστασίας του γένους μας και ιδιαίτερα, τις προθέσεις τους όσον αφορά στον προγραμματισμό τους για το περιεχόμενο, τον σκοπό και τον χαρακτήρα της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στους ορθόδοξους μαθητές των σχολείων μας, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμά τους να διδάσκονται την ορθόδοξη πίστη τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το Σύνταγμα της χώρας μας.

Αναλυτικότερα

Ένας από τους πολιτικούς Αρχηγούς, στην τηλεμαχία (Debate) που έγινε στις (10/05/2023) αλλά και σε συνέντευξή του την επόμενη ημέρα σε τηλεοπτικό σταθμό (11/05/2023) ανέδειξε ένα πολύ βασικό θέμα, ύψιστης σημασίας για την ηθικοπνευματική ανάπτυξη των νέων μας, το θέμα του περιεχομένου των Βιβλίων του μαθήματος των Θρησκευτικών. Με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε για το θέμα αυτό, η Ένωσή μας, ως υπεύθυνος και ειδικός φορέας, ενημερώνει τον ελληνικό λαό ότι το περιεχόμενο της ύλης και της εικόνων που προσφέρεται στους μαθητές για να είναι κατάλληλο και ικανό να συμβάλει στην επίτευξη του σκοπού του μαθήματος, που είναι η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης των μαθητών/τριών, είναι ανάγκη να λαμβάνει υπόψη ότι ατομικές γνώμες και τις αντιλήψεις, αλλά την επιστήμη της παιδαγωγικής, της θεολογίας και τις συνταγματικές και νομικές προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το επίκαιρο ζήτημα που προέκυψε με την εικονογράφηση του Βιβλίου Θρησκευτικών της Γ΄ Τάξεως Δημοτικού, έχει ως αιτία το γεγονός α) ότι η ομάδα των «θεολόγων» συγγραφέων των Προγραμμάτων και των Βιβλίων Θρησκευτικών, που είχαν οριστεί, με τα γνωστά κριτήρια «επιλογής» από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας δεν έλαβε υπόψη της τις παιδαγωγικές, θεολογικές και νομικές  προϋποθέσεις συγγραφής Προγραμμάτων και διδακτικών Βιβλίων και β) Η εποπτεία και η κρίση τους δεν ήταν αντικειμενική και αμερόληπτη και δεν βασιζόταν σε επιστημονικά, θεολογικά και παιδαγωγικά κριτήρια.

Είναι σαφές και το είχαμε καταγγείλει από τότε ότι υπήρχε μεθόδευση παρέμβασης στη σχολική ύλη για την μετατροπή της θρησκευτικής συνειδήσεως των μαθητών/τριών. Δημοσιεύτηκαν και εκδόθηκαν το 2016 - 2017, με υπουργούς Παιδείας τους κ. Φίλη και κ. Γαβρόγλου καθώς πληρούσαν τις πολυθρησκειακές, πολυπολιτισμικές και ουδετερόθρησκες ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ, για μετάλλαξη της Ελλάδος σε ένα ουδετερόθρησκο κράτος.

Η μετάλλαξη αυτή, όπως ήταν φυσικό, μετέτρεπε την ταυτότητα, τον χαρακτήρα και το ήθος των παιδιών και ακύρωνε, αφενός, το έργο της ανατροφής των ορθοδόξων γονέων και, αφετέρου, το έργο και την αποστολή της ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα. Γι΄ αυτό ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, αν και φέρεται πως συμπαθούσε τα μέλη της συγγραφικής ομάδας, ως πρόσωπα, έγραψε αμέσως βαρυσήμαντη Επιστολή, στον πολιτικό κόσμο, μετά την δημοσίευση των ως άνω Προγραμμάτων σε ΦΕΚ, όπου ανέφερε ότι είναι ακατάλληλα και επικίνδυνα, ότι θα προξενήσουν μεγάλη ζημιά στην Παιδεία και την κοινωνία ότι δεν πρόκειται για θρησκευτικά αλλά για επιχείρηση αλλοιώσεως της πίστεώς μας, ότι πρόκειται πλέον για ένα μη θεολογικό μάθημα και ότι «δεν μπορεί να εκριζώνεται η θεολογική επιστήμη από το μάθημα των Θρησκευτικών, προκειμένου το μάθημα να υπηρετήσει σκοπούς πολιτικής καθοδηγήσεως».

Η Πανελλήνια Ένωσή μας, μετά από προσφυγή της με άλλους φορείς και γονείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το  (ΣτΕ), με (4) διαδοχικές Αποφάσεις του (2018 και 2019), ακύρωσε εξολοκλήρου τις Υπουργικές Αποφάσεις Φίλη – Γαβρόγλου που περιελάμβαναν τα Προγράμματα και τα Βιβλία του 2016-2017,   επειδή δεν περιείχαν ύλη με αμιγώς ορθόδοξο χαρακτήρα και περιεχόμενο με βάση τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Εκκλησίας του Χριστού, αλλά ύλη που περιείχε την ορθόδοξη διδασκαλία, αναμεμειγμένη, όμως, με δόγματα και διδασκαλίες άλλων ομολογιών και θρησκειών. Ωστόσο, η νομοθεσία, όπως έχει εκτεθεί, προβλέπει για μαθητές ρωμαιοκαθολικούς, εβραίους και μουσουλμάνους τη δυνατότητα να διδάσκονται αποκλειστικώς και αμιγώς τα δόγματα της πίστεώς τους (όχι δε και τα δόγματα άλλων θρησκειών).

Το πρόβλημα συνεπώς την ύλης και της εικονογράφησης του Βιβλίου της Γ΄ Τάξεως του Δημοτικού, το έχουν όλα τα σχολικά Βιβλία των Θρησκευτικών και αυτή είναι η βασική αιτία που ακυρώθηκαν από το ΣτΕ, το οποίο διαπίστωσε ότι με αυτά τα Προγράμματα και τα Βιβλία φαλκιδεύεται η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως των ορθοδόξων μαθητών, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, καθώς, με τη σύγχυση που προκαλούν, κλονίζεται η ορθόδοξη χριστιανική τους συνείδηση.

Πέραν τούτων το ΣτΕ επεσήμανε ότι με αυτή την ύλη α) διενεργείται στα σχολεία προσηλυτισμός, καθώς τα παιδιά δεν διδάσκονται την πίστη τους, αλλά μια καρικατούρα της και β) παραβιάζεται το δικαίωμα της ισότητας και ισονομίας των ορθοδόξων μαθητών, έναντι όλων των άλλων μη ορθοδόξων μαθητών, καθώς το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται με διαφορετικό τρόπο, που αντί να βοηθά τα παιδιά να έχουν πίστη στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι, τα καθοδηγεί στη σύγχυση, στον συγκρητισμό και τελικά στην ουδετεροθρησκεία.

Αυτά όλα έπρεπε να εξετάσει σοβαρά η Υπουργός Παιδείας το 2019, μετά τις αλλεπάλληλες ακυρώσεις των μη ορθοδόξων Θρησκευτικών από το ΣτΕ, να ακούσει τις γραπτές προτάσεις της Ενώσεώς μας, επειδή, εκτός των άλλων, είχαμε δικαιωθεί από το ΣτΕ, να απομακρύνει, άμεσα από τα σχολεία, τα Προγράμματα και τα Βιβλία (Φίλη – Γαβρόγλου)και να επανέλθει στα αμέσως προηγούμενα Προγράμματα και Βιβλία των Θρησκευτικών του 2003 -2006. Εάν άκουγε τους ορθόδοξους Θεολόγους και όχι την ομάδα των «πρόθυμων θεολόγων» και φίλων του κ. Φίλη, που ως σκοπό είχαν και έχουν όχι την αναβάθμιση αλλά την υποβάθμιση και την αποορθοδοξοποίηση του μαθήματος, τότε δεν θα υπήρχαν μη παιδαγωγικά και μη θεολογικά στοιχεία (κείμενα και εικόνες) στα Βιβλία των Θρησκευτικών. 

Άλλωστε το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να έχει άμεσα συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις του ΣτΕ, σύμφωνα με την Απόφαση του (ΣτΕ) 7/2010, που αναφέρει ότι: «Η Διοίκηση μετά την έκδοση (της ανωτέρω) δικαστικής αποφάσεως έχει υποχρέωση, συμμορφουμένη με το περιεχόμενο αυτής, όχι μόνο να θεωρήσει ως ανύπαρκτες τις ακυρωθείσες με την απόφαση αυτή διοικητικές πράξεις αλλά και με θετικές ενέργειές της να χωρήσει στην αναμόρφωση της δημιουργηθείσας, βάσει των εν λόγω πράξεων, καταστάσεως, ώστε να επανέλθουν τα πράγματα στην θέση που θα βρίσκονταν, αν οι πράξεις αυτές δεν είχαν εκδοθεί». (Νομικό Βήμα 2010, σελ. 513). Τα ίδια αναφέρονται στην Απόφαση ΣτΕ 276/2016 (Νομικό Βήμα 64, σελ. 676).

Δυστυχώς, η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως ανέλαβε την ευθύνη να κρατήσει στα σχολεία, ως μεταβατικά, με κάποιες μικρές τροποποιήσεις, τα ακυρωμένα Προγράμματα και Βιβλία Φίλη – Γαβρόγλου και την ομάδα των συγγραφέων το έργο των οποίων ακυρώθηκε από το ΣτΕ ως συνεργάτες έως και σήμερα. Έτσι,  με τα ίδια αυτά πρόσωπα στην αυλή του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής προβλέπονται χειρότερες εξελίξεις στην πραγματοποίηση της συγγραφής και της επιλογής των νέων Βιβλίων Θρησκευτικών, που προβλέπεται να ισχύσουν από το σχολ. έτος 2025 και των οποίων η προκήρυξη συγγραφής έχει ήδη γίνει.

Η Ένωσή μας ζητούσε και επιζητούσε, με όλους τους τρόπους, επί (4) χρόνια να συναντηθεί με την κ. Υπουργό, αλλά εκείνη ουδέποτε δέχτηκε ή όρισε συνάντηση!!!

Το ΔΣ της ΠΕΘ

ΠΕΘ
©2008-2024 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Με την διαφύλαξη κάθε δικαιώματος που ο νόμος ορίζει.