Ανακοινώσεις

Πασχάλιες ευχές της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

Πασχάλιες ευχές της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) ἀπευθύνει

σέ ὅλη τήν Ἐκπαιδευτική κοινότητα τῆς πατρίδας μας

ἀλλὰ καί σέ κάθε χριστιανό

τόν Πασχάλιο χαιρετισμό,

Χριστός Ἀνέστη

εὐχόμενη ἐγκαρδίως

τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου

νά διαλύσει τό σκότος τῆς ἀγνωσίας

πού σκεπάζει τή ψυχή τοῦ εὑρισκόμενου

μακράν τοῦ Χριστοῦ ἀνθρώπου.

Τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ

***

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ

Εὐλογητή νἄν' ἡ στιγμή

πού παίρνουν τέλος οἱ λυγμοί

καί κάτι ὀρθρίζει ἐντός μου,

κάτι ἀπ' τήν ἄρρητην αὐγή

π' ἄστραψ' ὁ τάφος Σου στή γῆ,

Ἥλιε καί Φῶς τοῦ κόσμου.

Δεῦτε πιστοί! Μέ τήν καρδιά

ἁπλή κι ἀθώα σάν τά παιδιά,

τήν πανδαισία γευθῆτε.

Κι ὡς ἀναστήθηκε ὁ Χριστός,

ὅμοια -κι ὁ λόγος Του πιστός-

κι ἐσεῖς θ' ἀναστηθῆτε.

Ἀνάστασή 'ναι. Κι ἡ ψυχή

δέ νιώθει τώρα μοναχή

καθώς ἐχτές καί πρῶτα.

Κάποιος βαδίζει στό πλευρό,

τῆς ἀπαλαίνει τό σταυρό,

σπογγίζει τόν ἱδρῶτα.

Ἄνοιξη μπῆκε γιά καλά,

κι ἡ θάλασσα παιζογελᾶ

κι ἀνθίζουν οἱ κῆποι ἐντός μου.

Πλάκες, πού στέκατε βαριές

στά μνήματα καί στίς καρδιές,

σᾶς ἔσπασε ὁ Χριστός μου!

Γ. Βερίτης

ΠΕΘ
©2008-2024 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Με την διαφύλαξη κάθε δικαιώματος που ο νόμος ορίζει.