Το Μάθημα των Θρησκευτικών στα Σχολεία: ΕΠΑΛ, ΜΟΥΣΙΚΑ, ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ

Προς την

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζωή Μακρή

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. 151 80

Μαρούσι

Κοιν.: Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Το Μάθημα των Θρησκευτικών στα Σχολεία: ΕΠΑΛ, ΜΟΥΣΙΚΑ, ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ.

Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,

Η Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων, μελετώντας εμπεριστατωμένα τα νέα Προγράμματα Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών του 2021  διαπιστώνει σημαντικές παραλείψεις, που αφορούν στην μη εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για μια κατηγορία Σχολείων:

  • Τα Επαγγελματικά Λύκεια ( ΕΠΑΛ). Τα προηγούμενα χρόνια επιλέγονταν για τα ΕΠΑΛ ύλη μαθημάτων από την ύλη των (3) τάξεων των Γενικών Λυκείων. Αυτό ίσχυε, διότι το Μάθημα των Θρησκευτικών, στο ΕΠΑΛ, είναι μονόωρο για την Α΄ και Β΄ Λυκείου, ενώ δεν διδάσκεται στη Γ’ Λυκείου (ΦΕΚ 2485/Β/28-6-18). Έτσι, οι μαθητές των ΕΠΑΛ δεν διδάσκονταν καθόλου βασικές θεματικές ενότητες, τις οποίες διδάσκονταν επιμελώς οι μαθητές των Γενικών Λυκείων. Αυτό συνιστούσε μια επιπλέον ανισότητα για τους/τις μαθητές/τριες, η οποία, κατά τη γνώμη μας, μπορεί και πρέπει να αρθεί. Να σημειώσουμε ότι στα Εσπερινά ΕΠΑΛ το Μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται μόνον μια ώρα στην Α΄ Λυκείου (ΦΕΚ 2636/Β/28-6-18).
  • Στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, το Μάθημα των Θρησκευτικών είναι μονόωρο (ΦΕΚ 3523/Β/25-8-20, 5643/Β/3-12-21. Το ίδιο ισχύει για τα Εσπερινά Γυμνάσια (ΦΕΚ 3791/Β/13-8-2021).
  • Στα ΕΝΕΕΓΥΛ, οι μαθητές διδάσκονται στα Θρησκευτικά την ύλη των βιβλίων των Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. (ΦΕΚ 4622/Β/6-10-21).
  • Τα ΕΕΕΕΚ, τα οποία, αν και ακολουθούν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των άλλων Μαθημάτων, το Μάθημα των Θρησκευτικών απουσιάζει. Από τα ανωτέρω στοιχεία, διαπιστώνεται ότι στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, τα Θρησκευτικά, είτε δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες (μαθησιακές-νοητικές) των μαθητών, είτε δεν διδάσκονται καθόλου, είτε διδάσκονται πλημμελώς, δηλαδή λιγότερες ώρες απ’ όσες διδάσκονται οι μαθητές των Γενικών Λυκείων. Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να δημιουργηθούν Προγράμματα Σπουδών και Σχολικά Εγχειρίδια για τα ειδικά σχολεία, τα οποία να ανταποκρίνονται στη μαθησιακή δεκτικότητα και στις νοητικές δυνατότητες και ανάγκες των παιδιών αυτής της δομής. Από επιστημονικές έρευνες, έχει διαπιστωθεί ότι το Μάθημα των Θρησκευτικών είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, κυρίως για τα παιδιά με Ειδικές μαθησιακές δεξιότητες, επειδή, από τη φύση του, συμβάλλει σημαντικά τόσο στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους όσο και στην αποτελεσματικότερη επίτευξη της αίσθησης της αποδοχής τους στο κοινωνικό σύνολο.

Με βάση τα παραπάνω, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων εκφράζει την αγωνιώδη παράκλησή της προς το Υπουργείο Παιδείας, για την άρση της εκπαιδευτικής ανισότητας, ως προς το θέμα της συνταγματικά οριζόμενης υποχρεωτικής χριστιανικής θρησκευτικής  ανάπτυξης των συγκεκριμένων ευαίσθητων κατηγοριών μαθητών/τριών.

Προς τούτο ερωτούμε το Υπουργείο Παιδείας, αν σκοπεύει, ως οφείλει συνταγματικά, να εκπονήσει Προγράμματα Σπουδών και Βιβλία Θρησκευτικών, ειδικά για τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες σχολείων, που θα συμβάλουν στη χριστιανική θρησκευτική αγωγή των μαθητών που φοιτούν σε αυτά και, μάλιστα, με ικανοποιητικό αριθμό ωρών διδασκαλίας, όπως πρόσφατα αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας (απόφ.ολομ.: 1749&1750/2019).

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                               Ο Πρόεδρος                                                                Η Γενική Γραμματέας 

                                                           Ηρακλής Ρεράκης                                                              Γιολάντα Σίσκου

                                                           Καθηγητής ΑΠΘ                                                             Ε.ΔΙ.Π. Θεολογίας ΑΠΘ