Αίτηση Εγγραφής

ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ

5€/έτος

Αφορά τη Συνδρομή μελών της Π.Ε.Θ. που δεν έχουνε προσληφθεί και δεν εργάζονται.

Δεν ανανεώνεται, αλλά επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ

10€/έτος

Αφορά τη Συνδρομή μελών της Π.Ε.Θ. που κατέχουν οργανική θέση ή απλά εργάζονται ως αναπληρωτές.

Η συνδρομή ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Διορισμένοι

20€/2 χρόνια

Αφορά τη Συνδρομή μελών της Π.Ε.Θ. που κατέχουν οργανική θέση ή απλά εργάζονται ως αναπληρωτές.

Η συνδρομή ανανεώνεται κάθε δύο έτη.

ΠΕΘ
©2008-2024 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Με την διαφύλαξη κάθε δικαιώματος που ο νόμος ορίζει.