Η Ένωση

H ΠΕΘ είναι επιστημονική ένωση, επιστημονικό και συνδικαλιστικό Σωματείο και ιδρύθηκε το 1950 με πρωτοβουλία του τότε Γενικού Eπιθεωρητού Μέσης Eκπαιδεύσεως Θεολόγων Καθηγητών, Ιωάννη Δαββέτα.

Το έτος 1950 είναι ορόσημο και σταθμός για τη συνένωση, την οργάνωση και το συντονισμό της εν γένει δραστηριότητος του σώματος των Ελλήνων Θεολόγων. Οι μέχρι τότε σχετικές προσπάθειες, όπως της "Ορθόδοξης Θεολογικής Εταιρείας" δεν είχαν την δέουσα ανταπόκριση.

Κατά τη διάρκεια του Β' Θεολογικού Συνεδρίου το 1951 οι θεολόγοι αποφάσισαν τη διάλυση της "Θεολογικής Εταιρείας" και ταυτόχρονα την ίδρυση νέου Eπιστημονικού και συνδικαλιστικού οργάνου, με την επωνυμία "Ένωσις Ελλήνων Θεολόγων". Το 1961 με την τροποποίηση του καταστατικού μετωνομάστηκε και έλαβε τόν τίτλο "Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων" (ΠΕΘ), ονομασία την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το μακροβιότερο Πρόεδρό της αείμνηστο Κωνσταντίνο Δωρ. Μουρατίδη, σε έκθεσή του για πεπραγμένα και για την αναπτυχθείσα υπό της ΠΕΘ δραστηριότητος, αυτά διαρούνται στις παρακάτω τρεις περιόδους:

Ίδρυση και δραστηριότητες της Ενώσεως Ελλήνων Θεολόγων (1950-1962), χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ιδρυταί "με πενιχρά μέσα, σχεδόν άστεγοι, μη έχοντες πού την κεφαλήν κλίναι", διαθέτοντες όμως θερμήν και ζώσαν πίστιν και αγάπην πρός την αποστολήν των, προσέφερον μετά άλλων συναδέλφων επωνύμως και ανωνύμως, πολύτιμον έργον εις το να καταστεί η Ένωσις Θεολόγων υπολογίσιμος δύναμις εις τον πνευματικόν χώρον της πατρίδος μας.Σήμερα η Π.Ε.Θ. περιλαμβάνει στις τάξεις της το μεγαλύτερο αριθμό των ορθοδόξων θεολόγων της χώρας μας και εξακολουθεί την κατά το καταστατικό δραστηριότητά της.

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

1931

Δαββέτας Ιωάννης

Γενικός Eπιθεωρητής Μ.Ε.

1931

1931

Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος

Eπίτιμος Γενικός Eπιθεωρητής Μ.Ε.

1931

Χαραμαντάς Γεώργιος

Eπίτιμος Γυμνασιάρχης

1931

1931

Πολυδώρου Σπυρίδων

Eπίτιμος Λυκειάρχης

1973

Μουρατίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αθηνών

1973

1999

Ορφανός Μάρκος

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

1999

Φραγκόπουλος Ηλίας

τ. Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.

1999

1999

Μπάκος Ηλίας

Δρ Θεολόγος - Φιλόλογος
ΠΕΘ
©2008-2024 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Με την διαφύλαξη κάθε δικαιώματος που ο νόμος ορίζει.