Νομικά έωλη η απόφαση για ιθαγένεια – θρήσκευμα  

Νομικά έωλη η απόφαση για ιθαγένεια – θρήσκευμα    

 Αντώνη Τριανταφύλλου

  • Γιατί το Υπουργείο Παιδείας οφείλει όχι μονό να μην εφαρμόσει την απόφαση της Αρχής Δεδομένων, αλλά να μην τη λάβει καν υπόψη.
  • Από τις 29 Αυγούστου 2019 η Αρχή ήταν υποχρεωμένη να  βάλει στο αρχείο την  προσφυγή των άθεων.

Στο αρχείο έπρεπε να θέσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την απόφαση για την ιθαγένεια και το θρήσκευμα στα απολυτήρια των μαθητών και την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, αντί να ζητά από το υπουργείο Παιδείας να την εφαρμόσει άμεσα! Η Ενωση Αθεων, η Ελληνική Ενωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και άλλοι -κατ' όνομα και μόνο- «επαγγελματίες» δικαιωματιστές ασκούν άνευ προηγουμένου πίεση στο υπουργείο Παιδείας να εφαρμόσει εδώ και τώρα την απόφαση που εξέδωσε σης 4 Σεπτεμβρίου η Αρχή Προστασίας Δεδομένων κατά της αναγραφής της ιθαγένειας και του θρησκεύματος στα απολυτήρια και τα αρχεία που τηρούνται στα σχολεία, καθώς επίσης και για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών.

Το υπουργείο Παιδείας, από την άλλη πλευρά, έχει κρατήσει χαμηλά τους τόνους. Αρκέστηκε να ανακοινώσει ότι έχει παραλάβει και θα μελετήσει την απόφαση, σημειώνοντας ότι με την εκκρεμότητα και δικαστικών αποφάσεων από το ΣτΕ για τα Θρησκευτικά δεν μπορεί παρά να περιμένει. Ποιος όμως έχει δίκιο και ποιος άδικο; Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, το υπουργείο Παιδείας όχι μόνο δεν είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει την απόφαση της Αρχής, αλλά πρέπει να μην τη λάβει υπόψη. Πώς έχουν τα δεδομένα:

  1. Το 2017 η Ενωση Αθεων, που είναι ένωση προσώπων και όχι ένα φυσικό πρόσωπο, και επομένως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προσέφυγε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μαζί με την ΕλΕΔΑ.

Πρόκειται για ενώσεις και όχι για φυσικά πρόσωπα.

  1. Η ακροαματική δι αδικασια της προσφυγής στην ΑΠΔΠΧ έγινε στις 4 Ιουλίου 2019.
  2. Στις 29 Αυγούστου 2019 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4624 που αφορούσε την εφαρμογή του GDPR, την άρση των capital controls και περιελάμβανε και ρυθμίσεις σχετικές με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στο κεφάλαιο των μεταβατικών διατάξεων του νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 83 αναφέρεται ότι «αιτήσεις που εκκρεμούσαν ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έως τις 25.5.2018, πέραν των παραδεκτών προσφυγών των υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τίθενται στο αρχείο με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Αρχής». Επομένως, από το χρονικό σημείο της 29ης Αυγούστου 2019 αλλάζουν άρδην τα δεδομένα για την Αρχή, που είναι πλέον υποχρεωμένη να βάλει στο αρχείο την προσφυγή των Αθεων και της ΕλΕΔΑ. Αντ' αυτού, η Αρχή Προστασίας εκδίδει την απόφαση της οτις 4 Σεπτεμβρίου 2019, δηλαδή μετά τη θέση σε ισχύ του Νόμου 4624 που την υποχρεώνει να τη θέσει στο αρχείο! Αλλοι νομικοί, βέβαια, υπερασπίζονται ακόμα την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής της απόφασης της Αρχής από το υπουργείο, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το τμήμα αναστολής του Συμβουλίου της Επικρατείας να αποφασίσει την αναστολή της επίμαχης απόφασης αλλά και την πιθανότητα να ακυρωθεί από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο κατόπιν αίτησης ακύρωσης.

τέλος σχολίων