Αναπηρία και Οικογένεια

Εξερευνώντας σύγχρονες προκλήσεις μέσα από την παράδοση.

Στο βιβλίο παρατίθενται οι κυριότερες προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί μια οικογένεια, που έχει ένα μέλος με αναπηρία και ζει σε μια σύγχρονη κοινωνία. Κατόπιν, περιγράφονται διδασκαλίες που αφορούν την οικογένεια, γενικά, και εδράζονται στην Ελληνορθόδοξη παράδοση.

Προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω, εκτίθεται μια σειρά παραδειγμάτων και ιστοριών. Οι ιστορίες αυτές περιγράφουν οικογένειες που υπάρχει παιδί, αλλά και ενήλικας με αναπηρία, απηχούν ένα μεγάλο μέρος της πραγματικότητας και αποτελούν λογοτεχνική και δραματοποιημένη απόδοση ερευνητικών δεδομένων. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν πτυχές της καθημερινότητας που δεν είναι τόσο εμφανείς στα επιστημονικά κείμενα.

Τέλος, γίνεται μια σύνθεση των παραπάνω, μέσα από την οποία ο αναγώστης αποκτά μια εμπεριστατωμένη εικόνα των προκλήσεων, των προτάσεων και διεξόδων που μπορεί να αντλήσει κάποιος από την Ελληνορθόδοξη παράδοση και των τρόπων εφαρμογής τους σε μια σύγχρονη κοινωνία. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη σχετικές αναφορές που υπάρχουν στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία αποτελεί το κυρίαρχο νομικό κείμενο που διέπει ή πρόκειται να διέπει, πλέον, την καθημερινότητα αυτής της κοινωνικής ομάδας και των ανθρώπων που τους περιβάλλουν.

τέλος σχολίων

ΠΕΘ
©2008-2024 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Με την διαφύλαξη κάθε δικαιώματος που ο νόμος ορίζει.