Κιβωτός Πατριδογνωσίας

Κιβωτός Πατριδογνωσίας

- Μορφές του 1821 πριν, κατά και μετά την Επανάσταση -

Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Δημοσιογράφου - Συγγραφέως
Εκδόσεις ΤΗΝΟΣ, Αθήνα 2021
 
Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Τήνος" το νέο βιβλίο του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου "Κιβωτός Πατριδογνωσίας - Μορφές του 1821 πριν, κατά και μετά την Επανάσταση". 
 
Το βιβλίο στηρίζεται κυρίως στις ιστορικές πηγές, δηλαδή στα πονήματα των κατά και λίγο μετά την Επανάσταση ιστορικών και υπολοίπων λογίων, καθώς και στα απομνημονεύματα Αγωνιστών.
 
Ο κύριος Λίνος Γ. Μπενάκης, τέως Διευθυντής του Κέντρου Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, στον πρόλογο του βιβλίου σημειώνει: «από τις αρετές των 70 επιφυλλίδων, που διασώζει και προβάλλει η δημοσίευση του τόμου, πρέπει να εξαλειφθούν Η ιστορική πληρότητα με προφανή καλή χρήση των πηγών, η βιβλιογραφική κάλυψη των θεμάτων με σύγχρονη και παλαιότερη ιστοριογραφική παραγωγή...» και προσθέτει: «στα παραπάνω να προστεθεί η πολύ μεγάλη αρετή του έργου, ο πνευματικός προσανατολισμός της αξιολόγησης και παρουσίασης του μεγάλου εθνικού γεγονότος, η χριστιανική πίστη των υπόδουλων και ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι ρίζες της ελληνικής παιδείας και ο ρόλος των ανωτέρων ελληνικών σχολών και των σοφών λογιών τους, το ήθος των αγωνιστών και η βαθιά πίστη τους στην ελληνική ελευθερία».
 
Ο αναγνώστης του βιβλίου θα διαπιστώσει ευχάριστα πως αν και τεκμηριωμένο με πολλές παραπομπές στα όσα αναφέρονται, είναι σύντομο ως προς την αναφορά του στις παρουσιαζόμενες προσωπικότητες, σαφές στη διατύπωση και εύκολα κατανοητό.

τέλος σχολίων

ΠΕΘ
©2008-2024 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Με την διαφύλαξη κάθε δικαιώματος που ο νόμος ορίζει.