Οδηγίες Υποβολής Βιβλίου

Για να υποβάλετε το βιβλίο σας προς ανάρτηση στον ιστότοπο της ΠΕΘ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συμπληρώστε τον τίτλο του βιβλίου σας
  Μη χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες, αλλα προτιμήστε τα Γράμματα Τιτλου με Κεφαλαίο Γράμμα στην Αρχή Κάθε Λέξης.
  Εαν το βιβλίο έχει και υπότιτλο, μην τον πληκτρολογήσετε σε αυτό το πεδίο.
 2. Αφήστε κενό το πεδίο "Ψευδώνυμο"
 3. Παρακάτω στο μεγάλο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε τον υπότιτλό εφόσον αυτός υπάρχει, και στοιχήστε τον στο κέντρο.
 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER ↵ για αλλαγή γραμμής/παραγράφου και εφαρμόστε πλήρη στοίχιση κειμένου .
 5. Σε αυτό το σημείο επικολλήστε το κείμενο της Περίληψης / Κριτικής
 6. Μεταβείτε στο επάνω τμήμα της σελίδας και στη δεύτερη οριζόντια καρτέλα με όνομα "Εικόνα". Πατήστε το κουμπί "Προσθήκη Εικόνας", επιλέξτε το αρχείο εικόνας του εξώφυλου και πατήστε το κουμπί "Ανοιγμα" ("Open") . Μόνο αρχεία με επέκταση .jpg, .png, .webp γίνονται αποδεκτά από το σύστημα.
 7. Πατήστε το κουμπί "Αποθήκευση" (αν καθυστερήσετε στα παραπάνω βήματα, ενδέχεται να σας εμφανιστεί σφάλμα για την πιστοποίηση. Μην ανησυχίσετε, απλά ξαναπατήστε το κουμπί "Αποθήκευση")