Ηρακλής Ρεράκης

Καθηγητής Παιδαγωγικής - Χριστιανικής Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ

Ηρακλής Ρεράκης, ομ. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ

Ο τρόπος συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας, ήδη απ...

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ

Επανερχόμενοι στο θέμα των επιθέσεων, που δέχεται τον τελευταίο καιρό η Θ...

Ηρακλής Ρεράκης,  Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ

    Με πρόφαση την προστασία της υγείας των Ελλήνων, παρατηρού...

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ

Μετά από τόσες θεολογικές εμβαθύνσεις που ακούστηκαν και δημοσιεύτηκαν ...

 

Η απαξίωση και αλλοίωση των προτύπων, των αρετών των αρχών, των αξιών και των νοη...

 

Σε αντίθεση προς την παιδαγωγική δεοντολογία, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να ε...

Οι νέες αλλαγές που φέρνουν τα ακυρωμένα ήδη από το Συμβούλιο της Επικρατείας μη ορθόδοξα Προγράμματ...