Λέων Βαλτερ Μπρανγκ

Και όμως ο "Καιρός" επιμένει!!!

Λέων Βάλτερ - Μπράνγκ

Δρ. Θεολογίας - Αντιπρόεδρος ...